Czym zajmuje się laboratorium badań środowiskowych?

komin i dym

Laboratorium badań środowiskowych jest placówką, która otrzymała akredytacje do dokonywania pomiarów i przeprowadzania badań stężenia czynników szkodliwych znajdujących się na terenie zakładu pracy.

Bezpieczeństwo

Przeprowadzanie badań środowiskowych służy ochronie zdrowia pracowników określonego zakładu pracy. Jeżeli stężenia szkodliwych czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych nie mieszczą się w normach, to firma może zostać zamknięta, gdyż przebywanie na jej terenie grozi konsekwencjami związanymi z pogorszeniem się zdrowia. Ponadto wyniki przeprowadzonych badań muszą zostać udostępnione pracownikom zakładu. Każdy z nich ma prawo wiedzieć, jakie ryzyko ponosi w związku z pracą w danym miejscu. Na podstawie takich badań dokonuje się oceny ryzyka zawodowego. Właściciel firmy ma obowiązek do przechowywania wyników dostarczonych przez laboratorium badawcze przez okres czterdziestu lat

Kiedy przeprowadza się badania?

Wymogiem określonym przez prawo jest przeprowadzenie określonych badań nie później, niż przed upływem jednego miesiąca od rozpoczęcia działalności firmy. Terminy badań kontrolnych są ustalane na podstawie wysokości stężeń czynników szkodliwych znajdujących się na terenie zakładu i ich rodzaju. Częściej przeprowadzane są przykładowo badania, jeżeli chodzi o czynniki rakotwórcze, czy mutagenne. W zależności od ich stężenie, ich pomiary są dokonywane raz na trzy miesiące, albo raz na sześć miesięcy. Jeżeli chodzi o pozostałe czynniki, to badania są przeprowadzane raz na rok, albo raz na dwa lata. Wszystko zależy od zagrożenia związanego z przebywaniem w obecności wymienionych składników. Ogólnie przeprowadzanie badań kontrolnych jest obowiązkowe i jeżeli właściciel nie dostosuje się do takiego wymogu, to jego zakład pracy może zostać zamknięty.

Dodaj komentarz