Co to jest audyt efektywności ekologicznej? W jakim celu się go wykonuje?

Audyt efektywności ekologicznej jest jest opracowaniem zawierającym przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej określonego budynku.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji

Dzięki audytowi efektywności ekologicznej budynku można ocenić wielkość kosztów, jakie obecnie są ponoszone w związku z jego eksploatacją. Jeżeli znane są wartości energetyczne, to można opracować rozwiązania, które zmniejszą ich wysokość. Ostatecznie więc może wpłynąć to na obniżenie się kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem określonej nieruchomości. W ramach takich rozwiązań można wymienić całe oświetlenie w budynku, przeprowadzić termomodernizację, czy wymienić stare urządzenia pomocnicze, na takie które będą efektywniejsze i ich utrzymanie nie będzie generować wysokich nakładów pieniężnych. Ponadto analiza ekologiczna często jest konieczna, jeżeli właściciel określonej nieruchomości chce otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Często wymogiem złożenia wniosku jest załączenie w nim wyników z takiego audytu.

Kto może wykonywać audyt?

Z racji tego, że wykonanie takiego audytu wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej, to może je wykonywać wykwalifikowana osoba, która ukończyła studia techniczne i obywa odpowiednie szkolenia z takiego zakresu. Taką firmą jest na przykład www.ceb.com.pl. Dowodem posiadanych uprawnień jest certyfikat otrzymany po zakończeniu szkolenia i dyplom ukończenia studiów. Ponadto uprawnienia zawodowe może zdobyć również osoba, która ukończyła studia podyplomowe, jeżeli po ich zakończeniu przystąpiła do egzaminu państwowego i zdała go z wynikiem pozytywnym. Osoba nie posiadająca uprawnień zawodowych nie ma prawa przeprowadzania audytów ekologicznych, a jeżeli się na to zdecyduje, to nie wywołują one żadnych skutków prawnych.

Dodaj komentarz